Norwegian teacher

We are looking for

Lower Primary (Grade 1-4) Norwegian Teacher

in a permanent, part-time (66%) capacity.

KIS is a dynamic, established IB World School set up to support the town’s international high-tech industry and the local community. If you’d like to get to know a world-renowned international curriculum and work with a dedicated and creative team from around the world, this could be the challenge for you! A successful candidate will have the following qualifications and personal qualities:

 • A primary school teaching qualification of minimum 4 years of full-time equivalent higher education, including 30 ECTS equivalent in Norwegian

 • Training and experience as a PYP teacher would be a plus

 • Ability to work across grade levels and with grade level contact teachers as a member of a dynamic, collaborative team

 • Ability to work collaboratively with support staff and the school leadership team

 • Knowledge and experience of strategies and procedures for creating and managing a differentiated classroom

 • Ability to work with Individual Education Plans

 • Ability to create good, professional relationships with students and parents from a variety of national backgrounds

 • Ability to communicate clearly and creatively in a variety of formats

 • Strong command of English, both written and orally

 • Comfort with a variety of ICT

 • Interest in developing innovative curricular experiences for their students

 • Be comfortable in a small-town setting

KIS is committed to child safeguarding and the successful candidate will be required to submit a police certificate.

If interested, please email your cover letter, CV and transcripts to sofie.joerstad@kischool.org.

Application deadline: 17 September 2021. Applications submitted before the deadline will be processed when they are received.

Start date: 1 October 2021.

 

Vi søker nå

Norsklærer til småtrinnet (1.-4. klasse)

i fast stilling, deltid (66%).

KIS er en dynamisk, veletablert IB World School som ble startet for å støtte opp om byens internasjonale, høyteknologiske industri og lokalsamfunnet. Om du kunne tenke deg å bli kjent med en verdenskjent internasjonal læreplan samt jobbe med engasjerte og kreative mennesker fra hele verden er dette utfordringen for deg! Den som tilsettes må inneha følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Grunnskolelærerutdanning og minst 30 studiepoeng i norskfaget

 • Erfaring som PYP lærer er et pluss.

 • Evne til å jobbe på tvers av klassenivå samt med kontaktlærer som del av et dynamisk, samarbeidende team.

 • Evne til å samarbeide med andre ansatte samt skolens ledelse.

 • Kunnskap om og erfaring med strategier og prosedyrer for å skape og opprettholde et differensiert klasserom.

 • Evne til å jobbe med individuelle opplæringsplaner.

 • Evne til å skape gode profesjonelle forhold med elever og foreldre med svært varierte bakgrunner.

 • Evne til å kommunisere klart og kreativt i ulike format.

 • Meget gode engelskkunnskaper bade skriftlig og muntlig.

 • Komfortable med ulike IT-verktøy.

 • Interessert i å utvikle innovative læreplanopplevelser for elevene.

 • Være komfortabel med å være i en liten by.

KIS er dedikert til ivaretakelse av barns sikkerhet og den som tilsettes må fremvise politiattest før oppstart.

Om du er nysgjerrig på stillingen, send epost med søknad, CV og kopi av vitnemål til sofie.joerstad@kischool.org.

Søknadsdato: 17. september 2021. Søknader behandles fortløpende.

Oppstartsdato: 1. oktober 2021.

4.jpg