top of page

Ledige plasser i barneskolen!

Se for deg en skole hvor læring er gøy og hvor du tar aktiv del gjennom hele læringsprosessen! Elevene ved KIS har en unik muligheten til å bli kjent med barn og lærere fra hele verden, noe som gir verdifulle erfaringer med mange ulike kulturer, språk og tradisjoner.

Vi har noen få ledige plasser i 1., 2., 3. og 5. klasse fra august 2023!

Så hvorfor velge KIS for ditt barn?

Vårt hovedfokus er alltid at elevene skal trives og ha det bra. Vi fokuserer på dette ved å se hvert enkelt individ for den de er! Vi ønsker å bygge nære relasjoner med alle elevene og legger stor vekt på omsorg og toleranse. Ved KIS jobber vi for å ha nære relasjoner på tvers av klasser ved å legge til rette for at de eldre elevene kan ta vare på de yngre, hvor både ansatte og elever jobber sammen mot et felles mål.

 

Vi verdsetter et balansert liv og mener skolearbeid skal gjøres i skoletiden. Derfor har 1.-6. klasse har leksefri! Dette gjør at barna har tid til fritidsaktiviteter og avslapping utenom skoletiden. Elevene våre oppfordres til å lese på fritiden slik at de utvikler god leseforståelse, men det er ikke i form av pålagte ukelekser. Skolen deltar derimot i arrangementer slik som Norlis lesekonkurranse, Sommerles og lignende nasjonale lesesatsninger.

Selvom vi anerkjenner verdien nettbrett og laptoper har som potensielle læringsverktøy. Men vi legger større vekt på mestringen og finmotorikken de yngste elevene får gjennom bruk av penn og papir. Faktisk begynner ikke 1. klassingene våre å benytte seg av nettbrett før vårsemesteret og da kun som et verktøy på lik linje med bøker fra biblioteket! Skolen har tilgang på læringsverktøy i form av matte- og leseapper, men sørger for balansert bruk ved at elevene også læres opp i bruk av andre informasjonskilder på lik linje med skjermverktøy.

Klassene våre har maks 20 elever per klasse og kun en klasse per trinn. Med små klasser blir elevene godt kjent både med de i klassen og elever i andre klasser. Vi legger vekt på at elevene skal vise omsorg for hverandre og at alle skal bli sett! Elever i 1. klasse får faddere fra 6. klasse som hjelper dem med å føle seg trygge i den første tiden ved skolen. Aktiviteter, feiringer og samlinger på tvers av klassene hjelper til å bygge følelsen av tilhørighet og samhold gjennom hele året!

Elevene på KIS læres opp i ansvar for egen læring og medbestemmelsesrett fra første skoledag. Elevene er aktivt med på å planlegge og bestemme hvordan deres skolehverdag skal se ut. Skolen legger vekt på at elevene skal høres i skolehverdagen, ikke bare gjennom elevråd og elevundersøkelser, men også ved at de tar ansvar og eierskap over det de lærer. Fra første skoleår blir elevene veiledet i hvordan de kan tilegne seg informasjon og ta selvstendige avgjørelser, og dette bygges videre på gjennom skolegangen. De utvikler selvstendighet og god arbeidsmetodikk samtidig som de får mulighet til å bli trygge på seg selv og bygge selvtillit og god selvfølelse. Praktiske eksempler på slik øving er fremføringer i klassen, fremføringer for skolen og ikke minst fremføringer for den store KIS-familien gjennom det årlige showet i Kongsberg Musikkteater hvor absolutt alle elever er involvert!

Nysgjerrighet er kanskje den viktigste egenskapen vi ønsker å utvikle hos våre elever! Vi ønsker å stimulere til bred nysgjerrighet slik at elevene blir åpne for alt livet og verden har å tilby. Når elevene utvikler en generell nysgjerrighet tar de raskt koblingen mellom læringen i klasserommet og erfaringer i verden utenfor, og bruker dermed aktivt det de lærer på skolen i livet for øvrig.

Lurer du på hva foreldre og tidligere elever har å si om KIS, klikk her!

Vil du vite mer? Ring eller send oss en mail i dag: +47 322 99 380 office@kischool.org

Grade12022.JPG
bottom of page